Новини

Чернігівщина у січні-травні: зростанні цін на все та спад у економіці

Головне управління статистики оприлюднило підсумки соціально-економічного розвитку Чернігівської області у січні-травні 2021 року. Наводимо деякі цифри.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2021р. в області становив 106,2%, в Україні – 106,1%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 43%) подорожчала олія соняшникова, на 21,5–24,3% – фрукти, цукор, м’ясо птиці, на 10,3–13,7% – сметана, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція. На 4,3–8,9% зросли ціни на яловичину, хліб, рис, макаронні вироби, масло, молоко, сири, рибу та продукти з риби, сало, овочі. Водночас яйця знизилися в ціні на 22,1%,  безалкогольні напої – на 0,7%.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 8,5%.

Тарифи на електроенергію підвищилися на 36,6%, каналізацію – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Палива та мастила зросли в ціні на 27,3%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 11,5%, у автодорожньому – на 3,5%.

Інтернет став дорожчим на 22,9%, міжміський та місцевий телефонний зв’язок – на 11,2% та 9,5% відповідно.

Промисловість

У січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. індекс промислової продукції становив 96,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 86,1%, у переробній промисловості – 101,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 90%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 89,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 118,5%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 82,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 119,3%, у металургійному  виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 100,3%, у машинобудуванні – 150,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,6%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–травні 2021р., за розрахунками, становив 94,7% до січня–травня 2020р., у т.ч. в підприємствах – 98,9%, господарствах населення – 90,2%.

За розрахунками, на 1 червня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 154,4 тис. голів (на 11,6% менше 1 червня 2020р.), у т.ч. корів – 81,5 тис. (на 7,4% менше); свиней – 190,7 тис. (на 3% менше), овець і кіз – 33,2 тис. (на 18% менше), птиці всіх видів – 3667,9 тис. голів (на 8,3% менше).

У господарствах населення утримувалося 38,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 50,7%; 31% – свиней, 96,1% – овець і кіз та 93,9% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–травні 2021р. реалізовані на забій 22,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,8% більше, ніж у січні–травні 2020р., вироблені 178,3 тис.т молока (на 7,4% менше) та 124,8 млн.шт яєць (на 2,8% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 45,2%, молока – 43,1%.

На 1 червня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 545,6 тис.т зерна (на 13,4% більше проти 1 червня 2020р.), у т.ч. 422,1 тис.т кукурудзи, 45,7 тис.т пшениці,

32,8 тис.т жита, 20,6 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося

35,3 тис.т (в 1,7 раза більше, ніж рік тому).

Будівництво

У січні–травні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 564 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. становив 74,4%.

 Обсяги будівництва будівель зменшилися на 17,7% (нежитлових –   на 25,3%, житлових – на 5,4%), інженерних споруд – на 42,8%.

Торгівля

У січні–квітні 2021р. експорт товарів становив 375,4 млн.дол. США, імпорт – 130,2 млн.дол.

Порівняно із січнем–квітнем 2020р. експорт збільшився на 32,9% (на 92,8 млн.дол.), імпорт – на 17,1% (на 19 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 245,2 млн.дол. (у січні–квітні 2020р. також позитивне – 171,4 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини, взуття, головних уборів, парасольок. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 133,6 млн.дол., або 35,6% від загального обсягу експорту (у січні–квітні 2020р. – 113,5 млн.дол., або 40,2%), та збільшився порівняно із січнем–квітнем 2020р. на 20,1 млн.дол., або на 17,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Португалії, Італії та Румунії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Індії, Туреччини, Єгипту та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю в 5,5 раза, Індії – у 5 разів, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – у 3,4 раза, Італії – у 3 рази, Португалії –      у 2,2 раза, Туреччини – у 2 рази, Румунії – на 30,2%; зменшився до Єгипту у 3 рази, Іспанії – на 30,2%, Нідерландів – на 16,1%,  Білорусі – на 9%, Азербайджану – на 0,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2020р. збільшилася частка мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, недорогоцінних металів та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 65,4 млн.дол., або 50,2% загального обсягу (у січні–квітні 2020р. – відповідно 50,2 млн.дол. та 45,1%), та збільшився проти січня–квітня 2020р. на        15,2 млн.дол., або на 30,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США, Російської Федерації, Туреччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Бразилії.

Порівняно із січнем–квітнем 2020р. імпорт товарів збільшився із Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 3,1 раза, Італії – в 1,9 раза, США – на 31,9%, Туреччини – на 26,3%, Німеччини –    на 18,4%, Російської Федерації  – на 7,3%, Китаю – на 5,2%, Польщі – на 1%; зменшився з Бразилії у 2,2 раза, Білорусі – на 6,5%, Нідерландів – на 3,7%, Литви – на 3,3%.

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2021р. становила 970,9 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2021р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 5843 особи.

Порівняно із січнем–квітнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 1494 особи.

Упродовж січня–квітня 2021р. народився 1751 малюк. Кількість померлих склала 7410 осіб.

Доходи людей

У січні–квітні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–квітнем 2020р. зросла на 21,7% й становила 10478 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління  й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, поштової та кур’єрської діяльності, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, не перевищувала 69,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–квітні 2021р. порівняно  з відповідним періодом 2020р. становив 112,8%.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,  на 1 травня 2021р. становила 884 особи (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11387 грн, що на 1,9% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за квітень 2021р.

Джерело: Головне управління статистики у Чернігівській області

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Останні новини за категоріям(и): Влада, Громади,

У Тупичеві готуються запустити швейне виробництво

Тупичівська громада перебувала в окупації і постраждала від загарбників. Попри наближеність до кордону у селі не бояться розвиватися. Ще до війни закупили обладнання для створення швейного виробництва, яке покликане вирішити відразу кілька проблем – з безробіттям та наданням побутових послуг….

Магазин автозапчастей Atl.ua рассказал об ассортименте тормозных колодок

Тормозные колодки — та самая деталь авто, которая отвечает за быстрое и безопасное торможение. От качества выбранных тормозных элементов зависит не только комфорт при остановке авто, но и безопасность водителя и всех пассажиров. Выбрать качественные тормозные колодки можно в интернет-магазине…

Жителька Городнянщини культивує малинове дерево

Людмила Борисовець щиро закохана у садівництво. Вирощує різні диковинки, але от хитромудре сплетіння з ліан довжиною по 3 метри, на якому висіли ще зелені крупні ягоди малини – побачиш далеко не скрізь. Як це все виглядає в реальності – показав…

Отзывы о Фаворит – гарантия надежности и безопасности

Букмекерская контора Фаворит основана в 1999 году. Изначально компания позиционировала себя как организатор, принимающий ставки на спортивные события. Ставки принимались исключительно в кассах. Начиная с 2001 года, компания ведет свою деятельность в сети. Контора имеет сублицензию, которая получена у регулятора…

Людські трагедії та скалічені долі: що накоїли окупанти у селі Деснянка поблизу Чернігова

З села Деснянка добре видно околиці міста Чернігів. На початку березня сюди зайшли російські окупанти і гатили по місту з танків. А ще наробили багато лиха у невеликому, затишному селі. Марія Миколаївна плаче, коли згадує свого старшого сина. Він 24…

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: