Новини

Програма. Плани. Обговорення. Лариса Ковальчук – кандидатка на посаду Михайло-Коцюбинського селищного голови.

– Ларисо Володимирівно, перед тим, як обговорювати програму, якою Ви будете керуватися у щоденній роботі на посаді голови Михайло-Коцюбинської ОТГ, хочеться донести до читачів інформацію про Ваші політичні вподобання, бачення, як повинне виглядати економічне, соціальне і громадське життя об’єднаної громади і її представницьких органів. 

– Відповідаючи на запитання про мої політичні вподобання, хочу сказати: найголовніше вподобання – це незалежний ні від яких політичних течій голова ОТГ, тільки таким чином керівник може працювати виключно в інтересах громади. Якраз тому я іду на вибори не від якоїсь партії, а як само висуванка. Але це не означає протиріч із суттю і змістом програм деяких партій. Приклад – партія «Рідний дім», лідером якої є Владислав Атрошенко. Тому що я бачила позитивні результати діяльності цієї партії, а також те, наскільки серйозно і в хороший бік змінився Чернігів за час каденції на посаді міського голови Владислава Атрошенка. Немає у мене особистих протиріч і з іншими партіями. 

Стосовно другої частини Вашого запитання, вважаю, що економічна складова повинна постійно зростати за рахунок залучення інвестиційних технологій, за рахунок приросту робочих місць, строгого обліку й ефективності управління активами. 

Щодо соціальної складової, то вважаю доцільним залучення найактивніших жителів громади до планування, управління і контролю роботи всіх установ на території ОТГ. Наприклад: створити громадський контроль, у якому були б представлені всі старостинські округи. Також необхідно провести інвентаризацію стану всіх соціальних об’єктів на території громади. 

Про громадське життя в ОТГ розкажу детальніше при обговоренні з Вами моєї передвиборчої програми.

Іще, на чому я хочу наголосити, то це значущість правильного вибору нашими громадянами депутатів обласної ради. Із усіх зареєстрованих в окрузі кандидатів найперспективнішим вважаю Л. Петрова. Тому що він є керівником одного з найбільших у районі підприємств, зареєстрованих у Михайло-Коцюбинській ОТГ, а відтак є підприємством бюджетоутворюючим. Тому він не може не проявляти активної позиції в лобіюванні інтересів нашої громади. Переконана в тому, що нам потрібен представник в обласній раді, який живе нашими інтересами, а не вчить нас жити. 

– У принципі, Ваші погляди на організацію і управління ОТГ зрозумілі. 

Пропоную перейти до обговорення пунктів Вашої передвиборчої програми. 

– Так. Звісно. Але я все-таки забула згадати про дещо важливе. Представлена мною програма – це план дій на перший рік роботи. Кожне вимовлене мною слово – має значення. Не громада живе для голови, а голова працює для громади. 

– Тож давайте обговоримо перший пункт Вашої програми: організація діяльності влади на принципах прозорості, відвертості, підконтрольності громади. 

– По цьому пункту можу сказати наступне: аудіо- і відеофіксація всіх важливих заходів: сесій, зборів, нарад, планірок і т. п. із розміщенням цієї інформації на Інтернет-майданчиках. Заснування газети ОТГ, яка буде виходити не рідше одного разу на місяць із висвітленням усіх цікавих подій на території громади. Ця газета буде поширюватися в кожен дім безкоштовно. А також – створення громадського контролю. Про це я наголошувала вище. 

– Сміливо. 

– Будь-який план має бути сміливим, влучне слово – дерзким.

– Другим пунктом у Вас зазначено: проведення фінансового аудиту в Михайло-Коцюбинській ОТГ та повна інвентаризація всіх активів. 

– Перш за все, метою аудиту й інвентаризації є не каральні заходи, а можливість побачити картину в цілому. Для того, щоб максимально правильно розставити пріоритети і акценти. Тільки після розуміння справ у цілому можна визначити проблематику кожного населеного пункту ОТГ. А після цього – винести питання, що виникли, на публічне обговорення. За результатом обговорення будуть прийняті ті чи інші рішення. 

– Третій пункт: формування справедливого і прозорого розподілу бюджету.

– Думаю, розкриття смислового значення цього пункту потребує особливого підходу. Мені простіше пояснити, чого не повинно бути. Наприклад: нинішнє керівництво ОТГ відносно недавно відвідало Пакуль (це для того, щоб не переходити на особистості). І повідомило мені про те, що якщо я не буду виконувати їхні «хотілки», то, коли Пакуль увійде до складу Михайло-Коцюбинської ОТГ, вони закриють пакульську пожежну частину. Але цього не повинно бути. Тільки жителі населених пунктів повинні вирішувати, що має бути зроблено і в якій послідовності – фонтан чи спортзал для молоді, чи розчистити водойми, чи збудувати водогін. 

– Четвертий пункт: системний моніторинг проблем кожного населеного пункту

– Для того, щоб ефективно реагувати на проблеми кожного села, приймати своєчасно правильні рішення з економічних, господарських, соціальних питань, а також із тих, що виникли стихійно, – просто необхідний системний моніторинг проблем через громадськість . 

– П’ятий пункт: формування адміністративного апарату Михайло-Коцюбинської ОТГ на основі професіоналізму. 

– У рамках цієї тези я часто чую запитання про те, чи є у мене команда. Відповідаю по суті: в останні 15 – 20 років я тільки й чую про ту чи іншу людину, в якої є команда. Всі ці команди приходять босими, а відходять у дорогих туфлях. А простим людям жити чомусь стає все складніше. У зв’язку з цим, коли чую слово «команда», то в мене інтуїтивно з’являються бажання перевірити, чи на місці мій гаманець. Тому моє розуміння значення «моя команда» дещо не збігається з тим значенням, про яке я сказала. Я вважаю, що всі низові ланки адміністративного апарату повинні займати кваліфіковані технічні професіонали, керівний склад має бути професійним і виконавчим, а весь управлінський блок повинен бути орієнтованим на зростання благополуччя громади і кожного її жителя окремо. 

А ще – одним із основних критеріїв кадрового підходу (підбору) є шанобливе ставлення до співробітників і відвідувачів. Основою стосунків між владою і громадянами повинен бути діалог, а не монолог. Я – категоричний противник кадрового підходу за ознакою кумівства та родинних зв’язків. 

– Шостий пункт: проводити системну роботу щодо покращення інвестиційного клімату для господарських об’єктів на території ОТГ.

– У моєму розумінні, системна робота в цьому напрямку полягає в максимальному поліпшенні обслуговування будь-якого господарського суб’єкту, який працює на нашій території і користується нашими ресурсами. А також – у швидкому й оперативному розв’язанні їхніх проблем, звісно – у межах наших можливостей і правового поля. Упевнена в тому, що чим більше до нас прийде бізнесових структур, тим більше з’явиться робочих місць і надійде податкових зборів у бюджет ОТГ. 

– Сьомий пункт: організація відпочинку обдарованих дітей на морському узбережжі за рахунок бюджету Михайло-Коцюбинської ОТГ.

– Цей пункт своєї програми я успішно реалізувала під час роботи на посаді Пакульського сільського голови. І я бачила прагнення дітей до навчання, до участі у всіляких олімпіадах, до заняття призових місць у різноманітних змаганнях та багатьох інших корисних для молоді заходах. Я реально переконалася в тому, що безоплатний відпочинок на морському узбережжі є суттєвою мотивацією для формування у молоді суспільно корисних принципів. 

У межах ОТГ кандидатури на заохочувальні безоплатні путівки на море повинні бути від усіх шкіл без винятку. 

– Восьмий пункт: приведення в належний стан усіх об’єктів інфраструктури в кожному населеному пункті без винятку (дороги, водогін, кладовище, освітлення, сміттєзвалище і т. д.). 

– Ефективність виконання цього пункту напряму і в основному залежить від роботи старост, депутатів ОТГ і активних громадян. Своє завдання я бачу в контролі всіх цих процесів, формуванні підходів і окресленості розв’язання цих завдань. 

Не можу не зауважити, що більшість об’єктів інфраструктури, їх обслуговування і експлуатація врегульовані чинним законодавством України. Вважаю, що необхідно просто виконувати нормативи. Цей принцип має бути прийнятим і жорстко поставленим як звичайна щоденна праця. Виконання цих норм також потрібно вимагати і від відповідної вертикалі й горизонталі влади у вищих органах. 

– Дев’ятий пункт: приведення в належний стан усіх об’єктів соціальної сфери (школи, ФАП, амбулаторії, садочки, будинки культури і т. д.).

– Цей пласт роботи має найважливіше значення. А також ці питання є доволі затратними з точки зору фінансів. Розв’язувати їх потрібно системно. Перш за все – правильне планування і по черговість розв’язання завдань. Також – своєчасне фінансування. Функціонування всіх цих об’єктів необхідно привести у відповідність з вимогами сучасних стандартів України. 

– Десятий пункт: проводити системну роботу із соціального захисту населення. 

– Виходячи з досвіду моєї роботи в Пакулі, вважаю важливим: часткову або повну компенсацію затрат учителів на проїзд до місця роботи, матеріальну мотивацію приросту населення (народжуваність), створення фонду екстреної допомоги громадянам, що потерпіли від пожеж, паводків та інших стихійних лих, при хворобах, що потребують фінансових витрат. Необхідно підтримувати людей, що опинилися в складних життєвих обставинах, ветеранів та осіб з інвалідністю в тісній співпраці з ветеранськими організаціями. Дуже важливо надавати безоплатні юридичні консультації для населення. 

Яскравим маркером успішності Михайло-Коцюбинської ОТГ є відновлення і введення в експлуатацію дому для людей похилого віку. Бачу два можливі підходи до розв’язання цього завдання. Перший варіант, він же, на мій погляд, найбільш правильний і ефективний: провести переговори з сусідніми ОТГ про спільне фінансування цього проекту і справедливий розподіл ліжко-місць. 

Варіант другий: проект реалізується за рахунок власних можливостей ОТГ, але в такому разі реалізація буде поетапною і розтягнеться в часі. 

– Шановна Ларисо Володимирівно, в цьому інтерв’ю Ви дали вичерпну інформацію про свої наміри. Також редакція нашої газети ознайомилася з Вашою статтею «Підсумки», де Ви детально розповіли про успішність роботи на посаді Пакульського сільського голови. Бажаємо Вам успіхів!

– Дякую. Але на завершення цього інтерв’ю я ще раз хочу сказати виборцям, що кожне моє слово має значення. І – всі говорять, а я роблю.

Михайло Вітряк для обласного тижневика «Деснянська правда»

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Останні новини за категоріям(и): Без категорії, Вибори, Громади, Михайло-Коцюбинська, Оголошення/Вакансії/Анонси,

Програма. Плани. Обговорення. Лариса Ковальчук – кандидатка на посаду Михайло-Коцюбинського селищного голови.

– Ларисо Володимирівно, перед тим, як обговорювати програму, якою Ви будете керуватися у щоденній роботі на посаді голови Михайло-Коцюбинської ОТГ, хочеться донести до читачів інформацію про Ваші політичні вподобання, бачення, як повинне виглядати економічне, соціальне і громадське життя об’єднаної громади…

Громади Чернігівщини можуть отримати гроші на охорону довкілля

Якщо маєте ідеї щодо охорони довкілля, можна подавати проєкт на конкурс Міжнародного фонду відродження. Заявки приймають до 28 липня. До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, спілки, органи самоорганізації населення та благодійні фонди, які мають щонайменше трирічний досвід практичної роботи…

Знаєте про корупцію в школах та садочках? – АМУ пропонує взяти участь у опитуванні

Асоціація міст України проводить анкетування керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також батьків здобувачів загальної середньої освіти. Опитування є анонімним та проводиться з метою дослідження освітнього середовища та виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти проявам зловживань і…

Представників ОТГ вчили як розпоряджатись землею

Одним із найбільш важливих та вартісних ресурсів громад – це земля. І саме для того, щоб навчити представників ОТГ Чернігівщини орієнтуватися в земельному законодавстві, містобудуванні, просторовому плануванні та інших пов’язаних питаннях, був організований тренінг «Організація та проведення земельних торгів». Навчання…

У Козелецькому ЦНАПі консультуватимуть із юридичних питань

22 квітня у приміщенні Козелецького ЦНАПу (Козелець, вул.Соборності, 27) буде здійснюватись прийом громадян спеціалістами Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечує надання правової допомоги такій категорії осіб: особи, які перебувають на обліку…

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: